Kontakt

Reklamácia

Na nižšie uvedenom odkaze nájdete reklamačný formulár a štítok. Vyplnený reklamačný formulár spolu s kópiou faktúry prosím priložte k tovaru a na balík prilepte vyplnený štítok s adresou.

Reklamačný formulár

Balík následne odošlite na adresu:
electronic-star, a. s.
Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví všeobecných obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adrese info@elektronik-star.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Prosíme kupujúcich, za účelom čo možno najrýchlejšieho vybavenia prijatia tovaru v prípade uplatnenia si práva na odstúpenie od zmluvy, aby tovar pokiaľ možno zasielali späť nepoužívaný v pôvodnom obale, nepoškodený a kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

Pre viac informácií navštívte našu sekciu s otázkami a odpoveďami

FAQ
Našim cielom je odpovedať na všetky dotazy vrámci 1 pracovného dňa

Bude nám potešením pomôcť Vám

02 / 2129 42 00
Pondelok - Piatok od 8:00 do 18:00

Exkluzívne pre obchodných partnerov

Email: info@electronic-star.sk

Tel : 02 / 2129 42 00
Pondelok až Piatok od 8:00 do 18:00
*Telefonát sa účtuje podla cenníku Vášho operatora do pevných sieti.