Kontakt

Reklamácia/Odstúpenie

Prostredníctvom nášho on-line formulára môžete priamo zadať reklamáciu či vrátiť tovar. Všetky potrebné informácie nájdete už priamo pod uvedeným odkazom.

Online formulár
Retourenanmeldung

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví všeobecných obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adrese info@elektronik-star.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Prosíme kupujúcich, za účelom čo možno najrýchlejšieho vybavenia prijatia tovaru v prípade uplatnenia si práva na odstúpenie od zmluvy, aby tovar pokiaľ možno zasielali späť nepoužívaný v pôvodnom obale, nepoškodený a kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

Pre viac informácií navštívte našu sekciu s otázkami a odpoveďami

FAQ
Našim cielom je odpovedať na všetky dotazy vrámci 1 pracovného dňa

Bude nám potešením pomôcť Vám

02 / 2129 42 00
Pondelok - Piatok od 8:00 do 18:00

Exkluzívne pre obchodných partnerov

Email: b2b@electronic-star.sk